REKLAMATION

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT FÖR ATT REKLAMERA EN VARA:

1. Starta reklamationsärendet

Skicka ett mejl till csse@zoovillage.com med rubriken "REKLAMATION" och ett meddelande där du kort beskriver vilken vara du avser att reklamera och varför.


Ditt mejl bör innehålla nedan information för att vi ska kunna göra en snabb första bedömning:

- Ordernummer

- Varumärke och produkt

- Beskrivning av felaktighet

- Var på varan felet omfattar

- Bild/bilder på defekt och bild på hela plagget


2. Första bedömning av reklamationsärende

När vi mottagit ditt mejl gör vi en första bedömning av ärendet. Bedömningen görs utifrån respektive varumärkes policy kring reklamationer.


Vi kommer besvara dig per mejl inom 72 arbetstimmar huruvida vi ska gå vidare i ärendet och därmed får du vidare instruktioner från oss. Vi strävar alltid efter att hitta en så enkel lösning som möjligt för dig som kund.


Ibland ber vi om att skicka in reklamationsärendet för en bedömning hos oss, vid ett sådant tillfälle står vi för fraktkostnaderna. När vi ber om att skicka in varan på bedömning betyder det inte att vi har godkänt reklamationen, utan vi meddelar dig sedan per mejl om den är godkänd eller inte. 


3. Godkänd eller ej godkänt reklamationsärende

Godkänner vi din reklamation kommer vi ta vid den åtgärd som är mest lämpad för ärendet. Beslut om åtgärd kan exempelvis vara:

- Lagning av din vara

- Ge prisavdrag

- Återbetalning av det du betalade för vara

- Byte till en annan vara förutsatt att vi har den i lager


Om vi inte godkänner ditt reklamationsärende kommer ingen åtgärd att ske. Om du skickat oss produkten på granskning kan du välja att få varan åter skickad till dig alternativt om vi kasserar varan åt dig. Får vi inte svar inom 30 dagar från det att vi mejlade dig beslut i ärendet kasserar vi produkten.


Reklamationsprocessen

Reklamationsprocessen tar vanligtvis upp till 30 dagar från det att du kontaktar oss första gången. Att processen kan ta så lång tid beror på att vi i vissa ärenden behöver följa varumärkets policy kring hur vi ska hantera reklamationer. Vissa varumärken kräver exempelvis att vi kontaktar dem för godkännande.


Alla reklamationsärenden hanteras i turordning.


När är det en reklamation?

En reklamation är ett ursprungligt fel på varan, till exempel ett fabrikationsfel. Zoovillage är inte skyldiga att åtgärda ett fel som beror på slitage. Konsumenten ska reklamera produkten inom skälig tid från det att felet upptäcktes, reklamerar konsumenten inom 2 månader räknas det som inom skälig tid.


Konsumentköplagen (Sverige)

Zoovillage följer Sveriges konsumentköplag, lagen ger dig rätt att reklamera en vara inom 3 år, under förutsättning att varan var felaktig vid leveranstillfället. Reklamationsrätten gäller oavsett om felet är synligt eller dolt. Läs mer här om Konsumentköplagen


Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Vid tvister som vi inte lyckas lösa tillsammans rekommenderar vi att du vänder dig till Allmänna reklamationsnämnden. Vi följer alltid deras rekommendationer.

Transportskada av beställning

Alla paket som lämnar oss är försäkrade.

Är paketet skadat vid uthämtning- eller utlämningstillfälle bör du anmäla det direkt hos ditt ombud och sedan omgående kontakta Zoovillage kundservice. Du måste alltid anmäla ett skadat paket hos ditt ombud och till oss inom skälig tid.

Har du hämtat ut paketet och upptäcker skada på dina varor i paketet bör du kontakta Zoovillage kundservice omgående. Transportskada skall reklameras till oss inom skälig tid från det att felet upptäckts eller borde upptäckas, som senast ett par dagar från det att du mottagit paketet.

Allt emballage och ytteremballage skall behållas för eventuell inspektion samt bevis. Vid upptäckt av transportskada skall paketet lämnas i oförändrat skick och fotograferas. Därefter skall du kontakta kundservice för att mottaga vidare instruktioner om hur du skall gå vidare med din reklamation. Vi avråder från att man skickar tillbaka paketet eller slänger emballage. Detta för att kunna få ersättning vid reklamation.